Tanaka Ohzeki Research Group
Associate professor Yuji Waizumi2008.10-2016.3
Assistant professor Muneki Yasuda2008.10-2013.3
Shun Kataoka2014.10-2018.3
Yuya Seki2016.4-2018.4
Ryoji Miyazaki2017.5-2018.12
Koh Yang Wei Patrick2018.4-2019.3
Secretary Naoko Hatanaka2002.10-2005.3
PostDoctor Noriko Yoshiike2003.4-2004.1
Dean Wu2004.4-2005.5
Postgraduate Jun Okubo2004.4-2007.3
Hikaru Kurasawa2004.4-2008.3
Satoshi Kawata2005.4-2008.3
Motonari Suzuki2007.4-2008.3
Toru Kaiwa2007.4-2008.3
Kei Inoue2006.4-2009.3
Takafumi Usui2006.4-2009.3
Takanori Saito2007.4-2009.3
Junya Tannai2007.4-2010.3
Nicolas Morin2007.10-2010.3
Tetsuharu Sakurai2008.10-2011.3
Tsuyoshi Sato2009.10-2011.3
Tatsuya Takahashi2009.10-2011.3
Yugo Sasaki2009.4-2012.3
Ryuta Murayama2009.4-2012.3
Takashi Asari2010.4-2013.3
Tomotaka Kitagawa2010.4-2013.3
Sawahiko Sato2010.4-2013.3
Shoki Matsuo2010.4-2013.3
Masashi Ito2011.4-2014.3
Naoki Uchida2011.4-2014.3
Yuya Saga2011.4-2014.3
Kou Takahashi2011.4-2014.3
Shohei Okada2012.4-2015.3
Takuto Kobayashi2012.4-2015.3
Takuma Saito2012.4-2015.3
Tadaki Yoshida2012.4-2015.3
Daichi Kobayashi2013.4-2016.3
Yu Sasaki2013.4-2016.3
Tomohiro Huruichi2013.4-2016.3
Ryuichi Mashiba2013.4-2016.3
Kento Yoshida2013.4-2016.3
Masaya Karasawa2014.4-2017.3
Otohiko Mori2014.4-2017.3
Hideaki Watanabe2014.4-2017.3
Masamichi Nakamura2015.4-2018.3
Takuma Nishimura2015.4-2018.3
Shuhei Manome2015.4-2018.3
Soma Yamada2015.4-2018.3
Shimon Kasugai2016.4-2019.3
Yuta Kudo2016.4-2019.3
Jouji Mikami2016.4-2019.3
Undergraduate Marika Minagawa2005.4-2006.3
Yuta Morimoto2007.4-2008.3
Hiromich Hunakoshi2007.4-2008.3
Takaaki Naruse2008.4-2009.3
Michihito Kumamoto2009.4-2010.3
Masato Koishi2010.4-2011.3
Takumi Sato2011.4-2012.3
Sho Takiya2012.4-2013.3
Sonse Shimaoka2014.4-2015.3
Suzunosuke Ito2017.4-2018.3
Yuki Saito2018.4-2019.3
Visiting Student Richard Ju2018.4-2018.8

Current Members